Close

Oppdatering og ny satsing hos Mekonomen: Optimert drift og styrket kundetilbud

Mekonomen, Norges ledende verkstedkjede, tar grep i et stadig utfordrende marked for å optimalisere driften og styrke konkurransekraften. Vi ønsker å dele noen spennende nyheter og viktige endringer med deg.

Ny Satsing med Bileko Car Parts Norway AS (BCP)

Mekonomen Company AS, vårt morselskap, har vedtatt å etablere et nytt grossistselskap, Bileko Car Parts Norway AS – heretter kalt BCP. Dette inkluderer ett nasjonalt sentrallager i Vestby og 32 lokale distribusjonssentre spredt over hele Norge. Denne omstruktureringen gir oss muligheten til å styrke vårt logistikknettverk for å bedre betjene våre kunder.

Hva betyr dette for deg som kunde?

Fortsatt mulighet for å kjøpe varer:

Endringen innebærer en sammenslåing av lokale MECA- og Mekonomen avdelinger og skaping av et felles, styrket logistikknettverk. Dette vil øke effektiviteten og forbedre servicen for våre kunder. Du kan fortsatt kjøpe varer ved våre distribusjonssentre, selv om opplevelsen nå kan minne mer om et grossistutsalg enn en vanlig butikk.

Økt tilgjengelighet for kundene:

Etter endringene vil dagens Mekonomenkunder oppleve en økning i antall distribusjonssentre fra 27 til 32. BCP vil nå betjene både MECA og Mekonomen kjedeverksteder, samt alle andre kunder som vi allerede betjener i dag.

Lokal tilstedeværelse – Raskere ferdigstillelse av bilen

Lokal tilstedeværelse er avgjørende for våre verkstedspartnere og deg som kunde. Endringen vil forbedre våre distribusjonssentres bredde og dybde, noe som øker leveringsgraden og reduserer leveringstiden. Dette betyr at din bil vil bli ferdigstilt raskere når uforutsette ting oppstår under service eller reparasjon.

100% fokus på verksteddrift:

For å tilpasse oss fremtiden og sikre en sunn drift som ivaretar våre ansatte, vil vi nå legge ned våre 27 Mekonomen konsumentbutikker og e-handel på mekonomen.no. Denne strategiske endringen gir oss muligheten til å konsentrere 100% av vår innsats på å drive våre 300 Mekonomen bilverksteder videre. Vi har sett en tydelig økning i verksteddriftens suksess de siste årene, og vi ønsker å styrke denne satsingen ytterligere.
Vi er begeistret for disse endringene, som vil styrke vår posisjon som din pålitelige partner for bilvedlikehold og -reparasjon. Fortsett å følge med for spennende oppdateringer og forbedringer mens vi jobber for å betjene deg enda bedre.